משיב הרוח ומוריד הגשם – גלו איך הוגים את "משיב".

@yiramne

איך אומרים: מַשיב/מֵשיב הרוח? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #דקדוק #חפנ #חסריפנ #גרזתפנ #גזרה #גזרות #גזרתפנ #משיב #משיבהרוח #תפילה #רוח #רוחות #הגייה #איךאומרים #שורש @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

זכרתם להגיד "משיב הרוח ומוריד הגשם"?

משמיני עצרת מתחילים לומר בתפילת העמידה "משיב הרוח ומוריד הגשם". אבל איך הוגים את המילה הזו: מַשּיב או מֵשיב?

שתי הצורות כשרות, אבל במשמעויות שונות:

מֵשיב – השורש ש-ו-ב, והכוונה מחזיר.

מַשּיב – השורש נ-ש-ב והכוונה מנשב, גורם לרוח לנשוב. וזו הכוונה באמירה בתפילה "משיב הרוח ומוריד הגשם. "מַשיב הרוח" – מנשב את הרוח.