מאחורי הקלעים של השורש ע-צ-ר המציין עצירה והתכנסות.

@yiramne

איך עצר – קשור גם לעצירה וגם לצערת-התכנסות?! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #שמיניעצרת #עצרת #התכנסות #התאספות #עצירה #לעצור #אטימולוגיה #גיזרון

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

עצרו הכול!

ע-צ-ר קשור לעצירה אבל גם לעצרת = התכנסות. איך זה קרה?

עצרת זיכרון, עצרת מחאה – הכוונה להתכנסות של זיכרון או של מחאה. איך קרה ששורש שקשור לעצירה, ע-צ-ר, מציין התכנסות ואיסוף?

כנראה המשמעות היסודית של ע-צ-ר היא הפסקה ועיכוב, התעכבות במקום מסוים ותָחום. וכשאנשים עוצרים ומתעכבים יחד לצורך מסוים, הם בעצם… מתאספים ומתכנסים יחד.