מאחורי הקלעים של שם החודש "מרחשוון".

@yiramne

שוברים מיתוס: אין קשר בין מר ובין מרחשוון! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #מרחשוון #חשוון #חודש #שמותהחודשים #חודשעברי #בבלי #הלוחהבבלי #אכדית #שמותהחודשיםהעבריים #שובריםמיתוס #מיתוס #שבירתמיתוס @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שוברים מיתוס! אין שום קשר בין מר ובין מרחשוון.

רבים בטוחים שחודש מרחשוון, שמתחיל היום, נקרא מרחשוון כי הוא קשור למר – מר כי אין בו חגים או כי יורדות בו טיפות גשם ובעברית "מר" מציין גם טיפת מים. אבל כל אלה דרשות ותו לָא.

מקור שם החודש באכדית: וַרְחֻ-שַׁמְנֻ, מילולית: יֶרח שמיני, כלומר החודש השמיני (אם סופרים מחודש ניסן – ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, מרחשוון).

בגלל חילופי אותיות דומות וי"ו ומ"ם: הפך וַרְחֻ-שַׁמְנֻ לשם שאנחנו מכירים היום: מרחשונ (הוי"ו בתחילת המילה הפכה למ"ם, והמ"ם באמצע המילה הפכה לוי"ו).

לימים נשתכחה המשמעות המקורית, והבינו את  ה"מר" ב"מרחשוון" כמילה עברית, וחשבו שהשם מורכב משני חלקים:

מר-חשוון, וגם החלו לכתוב כך במקף. מכאן קצרה הדרך לקיצור חשוון, וכך הגענו לדרשות על פשרו של ה"מר" המוזר הזה.

מומלץ להקפיד: מרחשוון ולא חשוון.

ראש חודש מרחשוון מתוק לכם!