אם שמֹאל וימִין למה לא אומרים שמֹאלי וימִיני? גלו את התשובה.

@yiramne

ההפתעה שיש במילים שמָאלי וימָני! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #קלפי #בחירות #מפלגה #מפלגות #פתקהצבעה #הצבעה #להצביע #הליכוד #ליכוד #ביבינתניהו #ביבי #בנימיןנתניהו #ישעתיד #איתמרבןגביר #בןגביר #עוצמהיהודית #הציונותהדתית #מרצ #המחנההממלכתי #העבודה #צעיריםבוערים #יאירלפיד #אנגלית #לעז #לועזית #השפעתהאנגלית #שמאל #ימין #מפלגה #מפלגות #ידימין #ידשמאל #ימני #שמאלי

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אין סיכוי שחשבתם על זה!

אם אומרים שמֹאל – למה אומרים שמָאלי ולא שמֹאלי?

אם אומרים ימִין – למה אומרים ימָני ולא ימִיני?

במילה שמֹאל הייתה במקור תנועת a, כמו בערבית: שַׁמַאל, וזֶכר לצורה הקדומה הזו יש לנו במילה שמָאלי.

המילה שמָאלי השפיעה גם על "החֲבֵרה" שלה, וכך החֲבֵרה ימִיני הפכה לימָני.