מדוע הדרשן ריבּה כל "את" שבתורה? הינה ההסבר המרתק.

@yiramne

קבלו הסבר על הדרשה המוזרה על "את" #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #מקרא #דרשה #דרשתחזל #רביעקיבא #את #אלהים #תלמידיחכמים #תלמידחכם #אלקים #הקבה #חכמים #חזל #ריבוי @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

הסבר לשוני לדרשה מוזרה לכאורה!

בסרטון הקודם הסברתי של"אֶת" יש כמה משמעויות מפתיעות, ואחת המשמעויות שהצגתי שם מסבירה את הדרשה הלכאורה מוזרה של שמעון/נחמיה העַמְסוֹנִי.

הוא היה דורש כל "אֶת" שכתובה בתורה – כלומר בכל פעם שהיה כתוב "את" הוא הסביר שה"את" כוללת עוד משהו נוסף על מה שכתוב.

למשל כתוב על שור שנסקל: וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ – אֶת כולל פה עוד משהו: לא רק שאסור ליהנות מהבשר של השור אלא גם מעורו.

לכאורה, מה יש לדרוש? בעברית דרך המלך היא שמשתמשים ב"את". זו דרך העברית. ואם כבר לדרוש – שידרוש את המקומות החריגים ששם לא מופיעה "את".

אלא כמו שהצגתי בסרטון הקודם, אחת המשמעויות של אֶת היא עִם. כלומר בכל אֶת מסתתר עוד דבר. ולכן הוא דרש ודרש, עד שפרש כי הגיע לפסוק: את ה' אלהיך תירא. הרי אין עוד את מי לירוא נוסף על אלהים. לכן הוא ביטל את כל דרשותיו! עד שבא רבי עקיבא ואמר שגם פה יש עִם שטמון ב"אֶת" שבפסוק. את ה' אלהיך תירא – את מי עוד? לרבות תלמידי חכמים.