גלו אם יש לומר חינם או בחינם.

@yiramne

חינם או בחינם – איך אומרים? לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק עברית לשון חינם בחינם איךאומרים לשוןחכמים לשוןחזל לשוןהמקרא תנך מקרא חציחינם היקש תקן עריכתלשון עריכהלשונית @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

קיבלתי חינם או בחינם? איך אומרים?

בסרטון הקודם דיברתי על גלגולי המשמעות של המילה חינם. גם במקרא וגם בלשון חז"ל מופיעה המילה חינם, אבל בלשון חז"ל מופיעה גם הצורה בחינם, שאינה מוסיפה דבר. ד"ר ניסן נצר משער שהסיבה לבי"ת הזו היא היקש אל המילה ההפוכה בכסף. קונים בכסף – מקבלים בחינם.

כך שהיום עקרונית שתי הצורות טובות, ויש המעדיפים את חינם כי היא קלסית/מקורית יותר.

ומה באשר ל"חצי חינם"? תשובה בסרטון הבא.

לא, לא הרשת. הביטוי.