גלו איך הוגים את המילה "מחלף".

@yiramne

מֶחלף או מַחלף? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #הגייה #מחלף #כביש #דרך #מעצ #הרלבד #שלטים #ניקוד #מכשיר #מקום #מחשב #מחלץ #מחקר #מחדל

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מֶחלף או מַחלף?

התשובה היא: מֶחלף.

מַחלף בתנועת a מתאים יותר למכשירים: מַחשב, מַחלץ, אבל כאן אין מדובר במכשיר אלא במקום, ולכן הצורה היא מֶחלף בתנועת e כמו עוד מילים שאינן מציינות מכשיר: מֶחטף, מֶחדל, מֶחקר.