גלו את הקשר בין השורש נ-ה-ר ובין השורש נ-ו-ר.

@yiramne

מנהרה, אור – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חנוכה #נרות #חגחנוכה #לביבה #חגאורים #נר #נורית #אש #אור #מנהרה #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מנהרה קשורה לאור?

פרשן המקרא רד"ק – רבי דוד קמחי – מסביר שכן.

מנהרה – מהשורש נ-ה-ר, שורש אח של השורש נ-ו-ר שקשור לאור ולאש, כמו נר, נורה, מנורה. ומנהרה נקראת כך כי נכנס אליה אור.