אחד אומר עתָק ואחד עתֵק – מי צודק?

@yiramne

עתָק/עתֵק – איך אומרים? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #הגייה #עתק #הוןעתק #איךאומרים @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו