על מקור הביטוי, על המשמעות המקורית והמפתיעה שלו ואיך היא קשורה לבאו מים עד נפש וליום הכיפורים.

@yiramne

יפה נפש – לא מה שחשבתם! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #יפהנפש #ניב #ניבים #ביטוי #ביטויים #צירוף #צירופים #נפש #גרון #יוםהכיפורים #יוםכיפור #תענית #צום #עינוינפש #ייפויכוח #גרון #צוואר #הגיעומיםעדנפש #באומיםעדנפש #תנך #מקרא

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

יפה נפש – לא מה שחשבתם!

היום כשאומרים "יפה נפש" מתכוונים למישהו שרגיש לסבל הזולת או בציניות למישהו שטוען שיש לו רגישות כזו.

אבל במקור המשמעות שונה.

במקור "יפה נפש" הכוונה למי שאוכל הרבה, למי שיש לו תיאבון בריא וגס, שאין לו בעיה לאכול כל דבר.

איך זה נכנס למילים "יפה נפש"?

במקור נפש אינה רק נשמה, רוח חיים, אלא אחת המשמעות של נפש היא גרון או צוואר.

למשל: באו מים עד נפש – הגיעו מים עד הצוואר, עד פתח הפה.

יום הכיפורים הוא יום עינוי נפש – כלומר יום תענית לגרון, לבית הבליעה.

וגם "יפה" במקור אינו בא רק במשמעות נאה, אלא גם במשמעות בריא, חזק. למשל: כוחו יפה  – כוחו חזק ושלם. ייפוי כוח – חיזוק הכוח.

נסכם: יפה נפש במקור – אדם שאוהב לאכול כל דבר.