לא בטוח שהכלל בג"ד כפ"ת לאחר שווא נח נכון פה. הינה הפרטים.

@yiramne

תקְפּצו/תקפצו לי – יש דגש או אין? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #ימין #הגייה #איךאומרים #שווא #קמץ #שמאל #פוליטיקה #ממשלה #ממשלהחדשה #ממשלתימין #סמוטריץ #בןגביר #איתמרבןגביר #ביבי #בנימיןנתניהו #הליכוד #עוצמהיהודית #הציונותהדתית  #שס #יהדותהתורה #מפלגות #מפלגתימין #החרדים #השבעתהממשלה #ממשלתימיןעלמלא #יאירלפיד #טליגוטליב #דגש #דגשקל #בגרותבלשון #דגשים #הגייה #תקן #סלנג @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

תקְפּצו או תקפֿצו לנו, שנקְפּוץ להם או שנקפֿוץ להם?

עקרונית הכלל הוא: בג"ד כפ"ת בראש מילה או אחרי שווא נח מקבלות דגש. לכן: תקְפּוץ, תקְפּצו, נקְפּוץ.

אבל כאן מדובר בשימוש סלנגי, ואחד מתפקידי הסלנג הוא לשבור את כללי השפה. לכן תקפֿצו בלי דגש. אבל כשרוצים לומר למישהו שיקפּוץ באמת – התקן הוא: תקפּוץ לי.