למה אומרים לקטרג ולא לקטגר אם המילה נגזרת מ"קטגור"? הרי הגיוני יותר: קטגור-לקטגר. הינה התשובה.

@yiramne

קטגור – למה אומרים לקטרג ולא לקטגר? הרי הגיוני יותר: קטגור-לקטגר #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חנוכה #חגחנוכה #חגאורים #יוונית #השפעתהיווניתעלהעברית #יוונים #מתייוונים #שיכולאותיות #סיכולאותיות #היפוךאותיות #קטגור #לקטרג #לקטגר #ביתמשפט #פסקדין #עורךדין #לשוןהמשפט #לשוןחזל #לשוןחכמים @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

תשובה: לָמה הופכים את סדר האותיות: קטגור-לקטרג במקום לקטגר #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חנוכה #חגחנוכה #חגאורים #יוונית #השפעתהיווניתעלהעברית #יוונים #מתייוונים #שיכולאותיות #סיכולאותיות #היפוךאותיות #קטגור #לקטרג #לקטגר #ביתמשפט #פסקדין #עורךדין #לשוןהמשפט #שמעוןשרביט #לשוןחזל #לשוןחכמים @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

חשבתם על זה פעם?

קטגור היא מילה שאולה מיוונית, אבל אם אומרים קטגור – למה אומרים לקטרג ולא לקטגר? קטגור-לקטגר, לא?

התשובה – בסרטון הבא.

תמלול 2:

קטגור ולקטרג – למה זה לא לקטגר? למה פתאום האותיות השתנו שם?

מעניין שאתה עכשיו הדגמת את זה: התקשית להגות את לקט-גר. שתיהן מילים יוונית, בכלל לא עבריות. הפכו את זה ל"לקטרג" כי אי אפשר היה "לקט-גר". קשה פשוט להגיד את זה. הקושי פונטי, ולכן שיכול אותיות.