גלו מה צורת הרבים של המילה שמפו, אבוקדו וקנגורו.

@yiramne

איך אומרים "שמפו" ברבים – שמפואים/שמפונים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #שמפו #תחפיף #פנינהרוזנבלום #יחיד #רבים #צורתרבים #איךאומרים #דקדוק #הגייה #האקדמיהללשוןהעברית #האקדמיהללשון

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שמפונים או שמפואים?

ע"פ החלטת האקדמיה ללשון העברית – צורת הרבים של מילים שאולות שמסתיימות בוּ או ב-וֹ היא אִים.

לכן: שמפו – שמפואים, אבוקדו – אבוקדואים, קנגוּרו – קנגוּרואים.