גלו מה הקשר ל"אחר" ול"כבוד" בביטוי "אחר כבוד".

@yiramne

אחר כבוד – מה זה אומר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #אחרכבוד #ניב #ניבים #ביטוי #ביטויים #צירוף #צירופים #מקרא #תנך #למההכוונה #מהזה #כבוד

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אחר כבוד מופיע בתנ"ך ולא ממש יודעים לְמה הכוונה. בתנ"ך הכבוד ב"אחר כבוד" בא במשמעות של כבוד אמיתי, דבר מכובד, אבל בעברית שלנו כשאומרים "אחר כבוד" הכוונה אירונית – אין פה שום דבר מכובד.

כמו שראינו בקטע בהתחלה: אין שום דבר מכובד בגניבה מהסופר.