גלו את הקשר בין המילים ומה הטעות הרווחת בביטוי "שיכל את ידיו".

@yiramne

שׂכל, שׂיכול – יש קשר? (פרשת ויחי) #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #פרשתשבוע #פרשתהשבוע #פש #תנך #מקרא #יהדות #דברתורה #תורה #מקרא #פרשה #בראשית #ספרבראשית  #פסוק #פסוקים #דברתורהלשוני #שיכול #שכל #איןשכל #איןשכל_איןדאגות #איןשכלאיןדאגות #שיכולעיצורים #שיכולאותיות #שיכולידיים #שיכולרגליים #ויחי #פרשתויחי #יעקבאבינו #ישקשר? #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

יש קשר בין  שֵׂכל ובין  שִׂיכול (כמו שיכול רגליים או שיכול אותיות)?

המילה שיכול משמעה הצלבה והיפוך: שיכול רגליים או ידיים – הצלבתן | שיכול אותיות: היפוך סדר האותיות (כמו בתנ"ך: שִׂמלָה/ שַׂלמָה).

המקור היחיד של המילה שיכול הוא בפרשת השבוע שלנו, פרשת ויחי. כשיעקב מברך את בני יוסף כתוב שיוסףמציב את מנשה הבכור אל מול יד ימינו של יעקב, ואת אפרים אל מול שמאלו: וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל אֶת יְמִינוֹ וַיָּשֶׁת עַל רֹאשׁ אֶפְרַיִם וְהוּא הַצָּעִיר וְאֶת שְׂמֹאלוֹ עַל רֹאשׁ מְנַשֶּׁה שִׂכֵּל אֶת יָדָיו כִּי מְנַשֶּׁה הַבְּכוֹר – ומקובל להסביר שמילות הסיכום "שִׂכֵּל את ידיו" מגדירות את פעולת ההצלבה שלפניהן, ומכאן שׂיכּול ידיים/ רגליים.

אבל אם זו כוונת הפסוק, לא ברור מה הקשר בין השורש שׂ-כ-ל שעניינו שֵׂכל והשׂכלה ל… הצלבה?

עיון במפרשים פותר את התעלומה: שִׂכֵּל בפסוק מלשון שֵכֶל. שִׂכֵּל אֶת יָדָיו הכוונה שיעקב הנהיג את ידיו בשֵׂכֶל ובחכמה.

במילים אחרות: יעקב עשה בשכל.