גלו את הקשר בין ריצה ובין רהוט.

@yiramne

מה הכוונה רהוטה (עברית רהוטה) ואיך זה קשור לריצה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שבועהעברית #יוםהעברית #רהוט #עבריתרהוטה #ריצה #לרוץ #שורש #יערבאבינו #רהטים #רשי #תורה #תנך #מקרא #אטימולוגיה #גיזרון #אליעזרבןיהודה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

תתפלאו יש קשר בין רהוט (כמו עברית רהוטה) ובין ריצה.

על הפסוק וַיַּצֵּג אֶת הַמַּקְלוֹת אֲשֶׁר פִּצֵּל בָּרְהָטִים בְּשִׁקֲתוֹת הַמָּיִם אומר רש"י: "בָּרְהָטִים – במרוצות המים, בברֵכות העשויות בארץ להשקות שם הצאן".

כלומר רש"י מקשר בין השורש ר-ה-ט הארמי ובין השורש ר-ו-צ העברי, ולכן הוא מסביר שרהטים הם מרוצות המים, היכן שהמים רצים – זורמים. ומכאן התואר רהוט כמו "הוא מדבר עברית רהוטה" – בצורה שוטפת, זורמת.

שבוע עברית שמח!