איך אומרים בננה, רובוט ומיקרופון? – קבלו גישות שונות בנושא.

@yiramne

איך אומרים בננה, רובוט ומיקרופון? שלוש גישות על הגיית מילים לועזיות שחדרו לעברית #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שבועהעברית #יוםהעברית #מיליםלועזיות #מיליםשאולות #לועזית #השפעתהאנגליתעלהעברית #אנגלית #בננה #מיקרופון #רובוט #הטעמה #הנגנה #מלעיל #מלרע @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שלוש גישות איך הוגים בעברית מילים לועזיות.

  1. הוגים כמו שהוגים את המילה במקור. למשל: בננה היא מילה שאינה עברית במקור, ולכן נאמר בנ֫נה כמו בשפת המקור. וכך גם ר֫ובוט, מ֫יקרופון ועוד.
  2. הוגים ע"פ כללי העברית. בעברית ההטעמה של רוב המילים בסוף המילה אא"כ יש סיבה מיוחדת שלא, כמו "משקלים" שונים (למשל: ד֫רך, כּ֫ותל). לכן נאמר: בננ֫ה, רוב֫וט וגם מיקרופ֫ון.
  3. משלבת בין שתי השיטות – אם המילה שאולה כמות שהיא – נאמר כמו ההטעמה במקור. ולכן: בננ֫ה, רוב֫וט, מיקרופ֫ון. אבל כשלמילה נוספים רכיבים עבריים – הוגים אותה ע"פ כללי העברית. לכן: בננו֫ת (הוספנו -ות של רבים), רובוט֫ים ומיקרופונ֫ים (-ים של רבים), דמוקרט֫י (הוספת -י של תואר).

מה דעתכם – עם איזו גישה אתם מסכימים?

כתבו בתגובות.

שבוע עברית שמח!