גלו מי צודק בדיון אם הדבר אפשר – ינון מגל או בן כספית.

@yiramne

12,000 = עשרות אלפים? מי צודק – ינון או בן? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #מתמטיקה #ינוןמגל #בןכספית #משטרה #הפגנה #חשבון #מיצודק #מהנכון #מספרים @Radio103fm @ינון מגל @בן כספית

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

לא זה לא.

שנים עשר אלף אינם יכולים להיחשב עשרות אלפים, אלא יש פה עשרת אלפים ועוד אלפיים, ולא עשרות אלפים.

תשוו את זה למאות אנשים – לא נגיד על מאה וחמישים איש "מאות אנשים", נכון?

בשביל לומר עשרות אלפים צריכים להיות מינימום עשרים אלף, וגם זה דמגוגי מעט.