גלו את הנתונים על אוצר המילים בימינו – כמה מלשון המקרא, כמה מלשון חז"ל, כמה מימי הביניים וכמה חידושים מודרניים.

@yiramne

ממה מורכב אוצר המילים שלנו? הינה הנתונים #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שבועהעברית #יוםהעברית #אליעזרבןיהודה #מילים #אוצרמילים #לשוןהמקרא #לשוןחכמים #לשוןחזל #ימיהביניים #העבריתהחדשה #נתונים #דטא #מידע #סקר #אבןשושן #מילוןאבןשושן #מגילתהעצמאות @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ממה מורכב אוצר המילים של העברית שלנו? הינה הנתונים.

לקחו את מילון אבן שושן ובדקו את המקור של כל הערכים העבריים שמופיעים בו, ואלה הממצאים:

  • 22% מהערכים העבריים מהתנ"ך
  • 21% מלשון חכמים
  • 17% מימי הביניים
  • 40% מהעברית החדשה.

אבל כיוון שאבן שושן מביא הרבה מילים שמשמשות רק בספרות וכמעט שלא בדיבור רגיל או אפילו בכלי התקשורת, בדקו גם את תפוצת המילים במגילת העצמאות. ואלה הממצאים:

  • 67% אחוזים (שני שלישים) מהמילים מקורן בתנ"ך – פי שלושה ממה שראינו באבן שושן
  • 15.5% מלשון חכמים
  • 13.5% חידושים מודרניים
  • ורק 4% מלשון ימי הביניים.

שבוע עברית שמח