משחק בסדר המילים משנה את משמעות המשפט, הינה דוגמה לכך.

@yiramne

סדר מילים שונה יוצר משמעות שונה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שבועהעברית #יוםהעברית #אליעזרבןיהודה #סדרהמילים #תחביר #שינויהמשמעות #גם #הוספתמיליםלמשפט #משפט #מילה #מילים @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

עוד דוגמה איך סדר המילים משפיע על המשמעות. והפעם בלי הוספת מילה אלא רק שינוי סדר המילים – שינוי שנועד להבליט את הרעיון.

במשפט הזה (רציתי אתמול מאוד לצלצל אליך) בכל פעם אשנה את סדר המילים, ותתקבל משמעות שונה. הינה:

  • אתמול רציתי מאוד לצלצל אליך – דווקא אתמול
  • מאוד רציתי אתמול לצלצל אליך – היה לי רצון עז
  • לצלצל אליך רציתי אתמול מאוד  – דווקא בטלפון ולא בדרך אחרת
  • אליך רציתי אתמול מאוד לצלצל – דווקא אליך ולא למישהו אחר.

שינוי סדר המילים מבליט רעיונות שונים.

שבוע עברית שמח!