איך הוגים את המילה: אומן או אמן, אומנות או אמנות?

@yiramne

עם מי אתם מסכימים בוויכוח בין הפוליאקובים: עם יעל או עם יונתן ואימא שלו? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #הפוליאקובים #הפוליאקוביות #פוליאקובים #האקדמיה_ללשון_העברית #האקדמיהללשון #חלופהעברית #שםהמספר #אותיותאיתן #אניבעתיד #משקל #משקלמקומות #משקליםבעברית #משקלים #משקלי_השם #משקליהשם #מקטלה #משקלמקטלה

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו