מה הכוונה לחרחר וגלו אם יש לה קשר לגרון ניחר ולחרון אף.

@yiramne

מחרחר ריב – מה זה מחרחר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #פסיכומטרי #אוצרמילים #חרחר #מחרחר #מלחמתאחים #לחרחר #שורש #חרוןאף #אטימולוגיה #גיזרון

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אחת המשמעויות של חרחר היא להצית, להדליק, לשרוף.

ומכאן במשמעות מושאלת: לחרחר ריב – להצית ריב, וגם: גרוני ניחר – גרוני יבש, צרוד. כאילו הגרון נשרף.

יש המקשרים את המשמעות של חִרחר גם לחרון אף – כאילו האף עולה בלהבות מרוב כעס.