גלו איזו מילה לועזית מחליפה המילה העברית "תבחינים".

@yiramne

מה זה בעברית: "תבחינים"? לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק לשון עברית מילהשאולה מיליםשאולות מיליםלועזיות חלופהעברית חידושעברי חידושמילה תבחין תבחינים קריטריון קריטריונים איךאומריםבעברית

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אה… תבחין-תבחינים, החלופה העברית לקריטריון-קריטריונים.