גלו את המשמעויות השונות של "פרי" ועל הקשר ל"פרי בטן", "פרי מחקרו", "פרי עטו", "פרי המקרה", "מאמציו נשאו פרי" ועוד.

@yiramne

פרי המקרה – מה הקשר לפרי? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #טובשבט #פרי #פירות #פריהמקרה #ביטוי #ביטויים #פסיכומטרי #צירוף #צירופים #ניב #ניבים #פתגם #פתגמים #נשאופרי #הניבפרי #מההקשר @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

פרי המקרה – מה קשר לפרי? הינה הפרטים.

נוסף על המשמעות הרווחת של פרי – פרי משמעו גם צאצאי האדם או בעלי החיים, כמו פרי בטן, ובהשאלה פרי מציין רווח ותוצאה, כמו: פרי המקרה או פרי מחקרו או פרי עֵטו – תוצאה של המקרה או של המחקר או של העט (הכתיבה).

מאמציו נשאו פרי או הֵניבו פרי – המאמצים נשאו או הניבו תוצאות וְרווח.