גלו את ההגייה התקנית ואיך אומרים זאת בנקבה.

@yiramne

הסדר טיעון מַקֵל/מֵקֵל – איך אומרים? #לומדים_עם_טיקטוק לומדיםעםטיקטוק עברית לשון גזרתהכפולים עע גזרתעע הכפולים איךאומרים מקל מקילה מאט מאיטה ממס ממיס מסב #מסיבה הגייה ניקוד #ינוןמגל הפטריוטים @ינון מגל @הפטריוטים @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

  • מַקֵל – מוט עץ.
  • מֵקֵל – פועל בזמן הווה.

מֵקֵל כמו: מֵעֵז, מֵגֵן, מֵאֵט, מֵמס (ולא ממיס), מֵסֵב.

ובנקבה: מעִיזה, מגִינה, מאִיטה, ממִיסה, מסִיבה. כן, נשמע כמו: מסִיבה.