גלו מה פשר המילים הארמיות האלה.

@yiramne

לעילא ולעילא – מה הפירוש? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #עברית #לשון #ארמית #לעילא #לעילאולעילא #השפעתהארמיתעלהעברית #דוריןאטיאס #מיהדגן @fire_pod @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

לעילא – מילה בארמית, ומשמעה המילולי: למעלה.

לעילא ולעילא = למעלה למעלה, במשמעות: למעלה מכל שבח, באופן יוצא מן הכלל.