גלו איך הוגים: לשכה, לשכות, לשכות התעסוקה, לשכותינו, לשכותיהם.

@yiramne

לשכותינו – איך אומרים? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #הפטריוטים #ינוןמגל #ניקוד #הגייה #איךאומרים #לשכה #לשכות #סמיכות #נטייה #יחיד #רבים #דגש #חיריק #שווא #קמץ #תנועות #סימניניקוד @ינון מגל @הפטריוטים @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

כן, המילה הזו קצת קשה.

לשכה, ברבים: לְְשָכות. בסמיכות ובנטייה: לִשְכֿות־התעסוקה, לִשְכֿותינו, לִשְכוֿתיהם.

הסיבה לבלבול היא שביחיד אומרים לִשְכּה (חיריק, שווא, ודגש בכ"ף), ברבים התנועות משתנות: לְשָכות (שווא, קמץ, ובלי דגש בכ"ף) ואילו בסמיכות ובנטייה התנועות כמו ביחיד, לשכּה, אבל בלי דגש בכ"ף: לִשְכֿות־ (חיריק שווא, ואין דגש בכ"ף).

מסובך, אה? אני חייב מִלְגה או מְלָגות או מִלְגות קיום כדי לשבת וללמוד ניקוד!