על גלגולי המילה "תכף".

@yiramne

תכף ≠ מיד – אז למה אומרים "תכף ומיד" כאילו אלה מילים נרדפות? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #צירופים #צירוף #ביטוי #ביטויים #תכףומיד #תכף #מיד #מיליםנרדפות #בידולבמשמעות #אוצרמילים @GalYosef2

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

התשובה לשאלתו היא שבמקור המשמעות של תכף באמת קרובה למיד, ובהמשך תכף קיבלה בדיוק את המשמעות של מיד, ממש מילים נרדפות כמו בצירוף "תכף ומיד".

אבל בעברית שלנו נוצר בידול בין המילים הנרדפות האלה, ותכף קיבלה משמעות של עוד מעט.