גלו איך הוגים את הצירוף ומה משמעותו.

@yiramne

לפני ולִפְנים/ולְפָנים – איך אומרים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #צירופים #צירוף #ביטויים #ביטוי #אטימולוגיה #גיזרון #לפניולפנים #הגייה #ינוןמגל #בןכספית @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ינון מגל @בן כספית

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

לפניי ולִפנים הכוונה העיקרית היא באופן יסודי ומעמיק.

המילה לִפְנַי מופיעה פעם אחת בתנ"ך, ומסבירים שמשמעה לִפְנִים, פנימה.

בלשון חז"ל הצטרפה אל המילה לִפְנַי המילה הדומה לה לִפְנִים, ונוצר הביטוי לִפְנַי וְלִפְנִים, שבלשון חז"ל מציין בעיקר את קודש הקודשים – החדר הפנימי בבית המקדש.

ובדומה לקודש הקודשים – הכפלה של מילה לשם חיזוק, כך ההכפלה של לפניי ולפנים מדגישה שמדובר בחלק הפנימי ביותר.