גלו איך אומרים ומה הכלל גם במילים דג ממולא, הוא מדוכא ועוד.

@yiramne

יוקפָּא או יוקפֵּא – איך אומרים? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #בגרותבלשון #בגרות #שורש #שורשים #גזרות #גזרתלא #גזרתלה #גזרתנלי #נלינלה #גזרתנליה #היקש #השוואה #יוקפא #תנועה #תנועות #ניקוד #הגייה #הפטריוטים #ינוןמגל #ממולא #דגממולא #איךאומרים #הגייה #סימניהניקוד @ינון מגל @הפטריוטים @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

יוקפָא או יוקפֶּא? יוקפָא.

איך יודעים? הכלל הוא שפעלים שהאות האחרונה של השורש שלהם היא אל"ף באים בתנועה A, בדיוק כמו פעלים רגילים (למתקדמים: גזרת ל"א מתנהגת כמו גזרת השלמים).

לכן כמו: יושלַם, יוסכַם, יולבַש בעתיד – כך יוקפָא בעתיד.

כמו: מסופָר, משולָם, מחוזָר בזמן הווה, כך גם: מדוכָּא, מבוטָא, מיובָּא, מיוצָא, מחוטָא, ממולָא (דג ממולא).

הסיבה שאנשים רבים אומרים מדוכֶּא, ממולֶא וכו' בתנועת E היא היקש-השוואה בין מילים שמסתיימות באל"ף למילים שמסתיימות בה"א כי סוף המילה נשמעת אותו הדבר (למתקדמים: היקש בין גזרת ל"א לגזרת ל"ה). ולכן כמו שאומרים: מעו-לֶה הם אומרים ממו-לֶא, כמו שאומרים מצו-פֶּה, מכו-סֶה, מגו-לֶה הם אומרים מבו-טֶא, מדו-כֶא, מחו-טֶא.

אבל כאמור, כשהאות האחרונה של השורש היא אל"ף הוגים כמו פעלים רגילים, ולכן יש לומר בתנועת A.

מובן? אָה?