למה "שמשות" ו"ערביים" בצורת זוגי אם יש רק שמש אחת וערב אחד? הינה הפרטים.

@yiramne

בין השמשות, בין הערביים – למה בזוגי אם יש רק שמש אחת וערב אחד? #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #לשון #שמש #ערב #שמשות #ערביים #ביןהערביים #ביןהשמשות #זמניהיום #זמן #זמנים #שקיעה #חושך #לילה @yiramne

♬ שמש – Hanan Ben Ari

תמלול:

יש לנו רק שמש אחת – אז למה אומרים בין השמשות, יש לנו רק ערב אחד אז למה אומרים בין הערביים? מה זוגי פה???

ערביים ושמשות – כנראה מדובר בצורות זוגיות והרעיון דומה בשתי המילים:

ערביים כי כביכול יש שני ערבים: רגע השקיעה שמתחיל להחשיך, וסוף השקיעה שכבר יש חושך.

שמשות – כי כביכול יש מצב אחד של השמש בזמן השקיעה, ומצב שני לאחר שקיעתה.