קטע מהקומדי סטור הממחיש בהומור את ההגייה התקנית של "שדרות".

@yiramne

מצחיק: איך אומרים שדרות רוטשילד, שדרות ממילא, שדרות יגר? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #עברית #לשון #שדרות #שדרה #איךאומרים #שין #הגייה #איךאומריםשדרה #איךאומריםשדרות #מצחיק #הומור #קורעמצחוק #בדיחה #הקומדיסטור #קומדיסטור #פורים @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

ערב משובח לכולם, זוכרים אותי?

זה שוב אני, הפרופ' יהוקמץ בן פסיק – בפינת "דבר עברית כהלכה".

שימו לב: אני נמצא כרגע בשׂדרות רוטשילד, אני אמרתי שׂדרות ולא שׁדרות כי כך יש לומר: שׂדרות.

לצערי, כל בית ישראל טועים להגות שׁדרות. שימו לב, אני אדגים לכם את זה.

בוא הנה, אדוני, בוא הנה, שלום לך, היכן אנו נמצאים?

שׁדרות רוטשילד.

אהה! אמרתי לכם, הוא טועה!

פוף לך, פוץ לך.

שימו לב – הינה מגיע שוב. הלו, שלום לך אדוני.

מה זה, למה מצלמים פה?

היכן אנו נמצאים, אדוני?

בשׁדרות רוטשילד.

ידעתי, הוא שוב אמר שׁדרות!

לך מפה, לך מפה, לך מפה, בור ועם הארץ!

שימו לב, שימו לב – כולם טועים. הינה זה שוב, הינה מגיע. הלו, שלום לך.

איפה אנחנו נמצאים?

שׂדרות רוטשילד.

מה???

שׂדרות רוטשילד.

איפה???

שׂדרות רוטשילד.

אתה מקומי?

לא, אני מבאר שׂבע. פעם שלישית בתל אביב. מה זה, יגאל שׂילון?