איך אומרים את שם העיר: שׂדרות או שׁדרות, ואיך הוגים את שדרות ירושלים או שדרות רוטשילד?

@yiramne

#חיבור סרטון עם @"ינון והשני" שדרות – איך אומרים? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שדרה #סדר #שדרות #איךאומרים #שדרותרוטשילד #שדרותירושלים #שדרותגיבוריישראל14נתניה #שדרותסיטי #שדרההחמישית #הגייה #שין #סמך #העירשדרות #איךאומריםשדרה #איךאומריםשדרות #ינוןמגל

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

תשובה: העיר שׂדרות/שׁדרות? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #שדרה #סדר #שדרות #איךאומרים #שדרותרוטשילד #שדרותירושלים #שדרותגיבוריישראל14נתניה #שדרותסיטי #שדרההחמישית #הגייה #שין #סמך #העירשדרות #איךאומריםשדרה #איךאומריםשדרות @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

 

תמלול:

שׂדרות או שׁדרות? הינה התשובה.

העיר שׂדרות נקראת על שם שׂדרות העצים שנטעו בה בשנים הראשונות של המדינה. בסרטון הקודם הסברתי שהמילה שׂדרה מלשון סדר כי שׂדרה נקראת על שם סדרת עצים שעומדים סדורים זה ליד זה.

תזכרו ששׂדרה ושׂדרות קשורות לסדר – וכך תזכרו שההגייה היא שׂדרות ולא שׂדרות.