על הקשר בין המילים ועל חילופי צ-ז.

@yiramne

צעיר, זעיר – יש קשר? על חילופי צ-ז #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חילופיאותיות #צדי #זין #אותיות #צעיר #זעיר #צעק #זעק #עלץ #עלז #עיצור #עיצורים #צעיר #זעיר #חילוףאותיות #עיצוריםשיניים #עיצוריםשורקים @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

צעיר – יש קשר למילה זעיר, דבר קטן, בחילופי צ-ז: צעירזעיר.

עוד חילופים בין צ-ז (למתקדמים: עיצורים שיניים): עלז-עלץזעק-צעק.