גלו מה הסיבה שאומרים לא מדובשך ולא מעוקצך (במקום "דבשך"), כבדו וחשדהו (במקום "וחושדהו").

@yiramne

לא יאומן/ייאמן כי יסופר? – על תופעת הגרירה בלשון ימינו #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #אזורגרירה #תופעתהגרירה #גררה #גרירה #לשוןהמקרא #תנך #עבריתימינו #העבריתהחדשה #עבריתקשהשפה #ניב #ניבים #פתגם #פתגמים #לאיאומןכייסופר #כבדהווחשדהו #לאמדובשךולאמעוקצך @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

לא יאומן כי יסופר או לא ייאמן כי יסופר?

רבים מתקנים את "לא יאומן" ל"לא ייאמן" כי הצורה יאומן קשורה לאימן, מלשון אימון, ואין קשר לביטוי פה, ואילו הצורה ייאמן קשורה לנאמן, אמת, אמונה, וזה אכן קשור לביטוי, ולכן יש לומר: "לא ייאמן כי יסופר".

האמירה הזו נכונה כשאומרים "לא ייאמן" בלבד, אבל כשאומרים את הביטוי המלא – פה המצב שונה בגלל התופעה שתיארתי בשני סרטונים קודמים (כאן וכאן) – תופעת הגרירה.

בגלל גרירה-היקש של יסופר אומרים יאומן.

אותו הדבר: לא מדובשך ולא מעוקצך – לכאורה היינו צריכים לומר מדִבשך (דבש בנטייה: דִבשי ולא דובשי), אבל בגלל גרירה של עוקצך אומרים דוּבשך.

כך גם: משמנה ומסַלתה במקום לומר כדין מסוֹלתה (הסולת שלי – סוֹלתי), וכך גם: כבדהו וחַשדהו – במקום הצורה המתבקשת חושדהו.