גלו מה פירוש המילים האריות: רישא וסיפא.

@yiramne

רישה, סיפה – מה הפירוש? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #ארמית #השפעתהארמיתעלהעברית #רישה #רישא #סיפה #סיפא #הסוף #סוף #התחלה #ההתחלה

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

רישא וסיפא – מילים בארמית:
  • רישא – הראש
  • סיפא – הסוף.

כלומר ראש הדברים, סוף הדברים.