גלו את המשמעות השנייה של המילה חור ואיך היא קשורה לחירות ולבן חורין.

@yiramne

חור, חירות, בן חורין – יש קשר? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #פסח #חירות #חור #חורים #בןחורין #חורין #חילופימםנון #אציל #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

יש קשר בין חירות ובין חור? תתפלאו אבל כן!

בהגדה של פסח אומרים שאנו מודים לקב"ה כי הוא: הוֹצִיאָנוּ מֵעַבְדוּת לְחֵרוּת.

חירות – חופש. בן חורין קשור לחירות כי יש חוֹר (וברבים חוֹרים) במשמעות: אציל, אדם חופשי, ומכאן: בן חורין – בן אציל, בן אדם חופשי.

חורין במקום חורים מוכר לנו מעוד מילים: מסובין-מסובים, אירוסין-אירוסים ועוד.

חירות, חורין – מהשורש ח-ר-ר, וכך גם שִחרר, לשחרר.

חג חירות שמח!