מאחורי הקלעים של מקור המילה מצה ואם יש קשר לשורש מ-צ-צ.

@yiramne

מצה – מה מקור המילה? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #מצה #פסח #לילהסדר #חגהמצות #חמץ #אכילתמצות #כשרלפסח #כשלפ #אטימולוגיה #גיזרון @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

מצה – מה פשר המילה הזו?

לא יודעים בדיוק מה מקור המילה אבל יש השערה שמצה קשורה לשורש מ-צ-צ כי מצה היא מאכל יבש – כאילו נסחטו ונמצצו ממנה כל הנוזלים וכל הלחלוחיות שבה.

ויש המקשרים את מצה לשורש נ-צ-ה/י שאחד ממשמעויותיו – לעשות  משהו בחופזה, במהירות, וכידוע בני ישראל הכינו את המצות במהירות.