גלו את מאחורי הקלעים של המילה אסון ואת הקשר שלה לעולם הרפואה וללשון סגי נהור.

@yiramne

אסון – מה מקור המילה? הינה הפרטים #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #שואה #יוםהזיכרוןלשואהולגבורה #יוםהשואה #יוםהשואהוהגבורה #אסון #צרה #אטימולוגיה #גיזרון #עברית #ארמית #סגינהור #לשוןנקייה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אסון – מה מקור המילה?

השואה היא אסון נורא, ועל מקור המילה אסון יש דעות שונות:

שורש המילה הוא כנראה א-ס-י ויש המקשרים אותו למילה הערבית אַסִיַ – מילה שקשורה לעצב ויגון, ויש המקשרים את השורש לארמית שָם משמעו בריאות ורפואה, ואסון בא בלשון סַגִּי נְהוֹר – כלומר לשון נקייה.