על הגיית השי"ן במילה פושה – בשי"ן ימנית או בשי"ן שמאלית.

@yiramne

חידה: מה נכון לומר – התופעה פושׂה/פושׁה בחברה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חידה #פושה #מתרחב #איךאומרים #הגייה #שין #שיןימנית #שיןשמאלית #הצייסר

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

@yiramne

תשובה לחידה: הבעיה פושׂה/פושׁה בחברה? (פרשת תזריע) #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #חידה #פושה #מתרחב #איךאומרים #הגייה #שין #שיןימנית #שיןשמאלית #פרשתשבוע #פרשתהשבוע #פש #תנך #מקרא #יהדות #דברתורה #תורה #מקרא #פרשה #ויקרא #ספרויקרא  #פסוק #פסוקים #דברתורהלשוני @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול 1:

קבלו חידה ובלי לחפש בגוגל או במילון מקוון.

התופעה פושׂה בחברה או פושׁה בחברה.

כתבו בתגובות. בשׁרטון הבא אני אגיד את התשׂובה.

תמלול 2:

התשובה לחידה: התופעה פושׂה בחברה או פושׁה בחברה?

בפרשת השבוע (פרשת תזריע) כתוב: וְהִנֵּה הַנֶּגַע עָמַד בְּעֵינָיו* לֹא פָשָׂה הַנֶּגַע בָּעוֹר – לא פָּשָׂה – לא התרחב, התפשט הנגע. 

ומכאן: התופעה פושׂה בחברה. 

רבים אומרים פושׁה כנראה בגלל הדמיון בצליל וגם בתוכן למילה פושׁט. הרי אפשר לומר הבעיה פושטת בחברה באותה המשמעות של פושׂה – הבעיה מתרחבת, מתפשטת בחברה.

נסכם: הבעיה פושׂה בחברה או הבעיה פושטת בחברה, אבל לא הבעיה פושׁה בחברה.

בשׁדר?

(*בסרטון עצמו הקראתי את המילה בטעות ולא כמו שמופיע בפסוק)