גלו עוד דוגמה של צורה קצרה בשימוש בעברית ימינו.

@yiramne

יימח שמו – מה פשר הצורה המוזרה "יימח"? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #צורהמקוצרת #צורותקצרות #עתידמקוצר #יחי #יהי #לויהי #יימחשמו #יימחשמם #ימחשמו #נאצים #הנאצים #השואה #יוםהשואה #יוםהשואהנזכורולאנשכח #יוםהשואהוהגבורה #יוםהזיכרוןלשואהולגבורה @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

יימח שמו וזכרו – מה פשר הצורה המוזרה הזו יימח?

יימח משמעה יימחה.

יימח היא צורה מקוצרת של יימחה, כמו עוד מילים שבאות בצורות קצרות:

  • יחי (יחי המלך) – צורה מקוצרת של יחיה
  • יהי (לו יהי) – צורה מקוצרת של יהיה.

הרחבה על צורות קצרות וגם על צורות ארוכות תמצאו בתיאור הסרטון פה למטה.