מסכימים שהדור החדש אינו יודע עברית? ואם כן, מה הפתרון?

@yiramne

על מצב העברית היום – מסכימים שהדור החדש אינו יודע עברית? ואם כן, מה הפתרון? לומדיםעםטיקטוק לומדים_עם_טיקטוק לשון עברית מצבהעברית דבוריתשרגל מוריםללשון

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו