גלו את המשמעות המפתיעה למילה "דגל" ואת ההוכחות לכך אין הכוונה למה שאנחנו מכירים היום.

@yiramne

דגל – לא בטוח שבמקור הכוונה לזה 🇮🇱 #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #יוםהעצמאות #דגל #דגלים #מחנה #פלוגה #צבא #צהל #תנך #אטימולוגיה #גיזרון #מדינתישראל #ישראל @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

שוק של החיים! במקור כלל לא בטוח שדגל הכוונה ליריעת הבד הזו!

היום דגל הוא הדבר הזה ויש לכך תימוכין גם מאכדית – שפה שמית עתיקה, אבל יש הטוענים שבמקור דגל משמעו פלוגת צבא או חטיבת אנשים, קבוצה גדולה של אנשים, וגם לדעה הזו יש תימוכין.

במדרש חז"ל מוצאים: "אין דגלים אלא צבאות" או "ר' אליעזר אומר כמלאכי השרת שהם עומדים דגלים דגלים" – כלומר דגל מחנה, פלוגת צבא.

ומכאן גם בתורה כשמסופר שבני ישראל חנו במדבר אִישׁ עַל מַחֲנֵהוּ וְאִישׁ עַל דִּגְלוֹ לְצִבְאֹתָם – הכוונה למחנה, קבוצת אנשים המאוגדים בחטיבה אחת.

אגב, גם בערבית דַגָּ'אלָה = קבוצה גדולה.

מאין הגיעה המשמעות הרווחת דגל = נֵס? התשובה בסרטון הבא.