על הסיבה ההיסטורית שאומרים קדיש בארמית ועל המסקנה שהגיע הזמן לומר בעברית.

@yiramne

למה לומר קדיש בארמית ולא בעברית? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #ארמית #קדיש #שכול #יוםהזיכרון #יוםהזיכרוןלחללימערכותישראל #יוםהזיכרוןלשואהולגבורה #יוםהקדישהכללי #יונתןגפן #יוםהזיכרוןלחלליצהל #יוםהזיכרוןלשואה #מוות #עלייתנשמה #לעילוינשמת #נפטר #קדישיתום #הלוויה #לוויה

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

למה לומר קדיש בארמית – שפה שרוב מוחלט אינו יודע היום ואינו מבין, אם אפשר לומר קדיש בעברית?

כבר בגמרא מופיע "אמן יהא שמו הגדול מבורך" בעברית ולא בארמית, ומכאן ומעוד מקורות רואים שבמקור נאמר הקדיש בעברית. רק בהמשך הוא תורגם לארמית כי הציבור לא ידע עברית.

היום המצב הפוך – כולנו יודעים עברית ורק מעטים יודעים ארמית. לכן אין סיבה אמיתית לומר קדיש בארמית. לטובת הרוצים לומר בעברית, הינה תרגום הקדיש לעברית:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול

בעולם אשר ברא כרצונו וימליך מלכותו

ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו

בחייכם וביְמֵיכֶם* ובחיי כל בית ישראל

במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן

יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים.

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא

למעלה מכל הברכות והשירות התשבחות

והנחמות האמורות** בעולם, ואמרו אמן.

לא הרבה יותר קל , פשוט ומובן?

עברי, דבר עברית. גם בתפילה. כל שכן בתפילה.

 

* זו ההגייה הנכונה ולא כמו שאמרתי בסרטון

** זה התרגום המדויק יותר ולא כמו שאמרתי בסרטון