גלו את מקור המילה "טחורים" וגם מדוע היא מופיעה בתנ"ך אבל בפועל לא קוראים אותה אלא מילה אחרת.

@yiramne

משיב/ה ל-@ouriel_chemla טחורים – מאחורי הקלעים של המילה #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #טחורים #ישבן #קריוכתיב #קרי #כתיב #עפלים #לשוןנקייה #תנך #מקרא #שינוייקריוכתיב @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

טחורים – מה מקור המילה?

השורש הוא ט-ח-ר – הקשור למחלת מעיים המשפיעה על ה…. "יציאה" נו, אתם יודעים.

המילה מופיעה בתנ"ך אבל אם אדייק בפסוקים מופיעה המילה עָפֹלים אבל כשקוראים את הפסוק ההוראה היא לקרוא טחורים (למתקדמים: שינויי כתיב וקרי).

למה שינוי מעָפֹלים לטחורים? בגלל לשון נקייה. כלומר בימים ההם המילה עָפֹלים נחשבה לגסה, ולכן שינו למילה עדינה יותר, כזו ש… יושבת טוב יותר.