על הצורות הקדומות של: אל, על, עד.

@yiramne

אלי קרב, עלי נבל, עדי עד – על הצורות הקדומות של: אל, על, עד #לומדים_עם_טיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #אל #עד #על #מילותיחס #אליקרב #עדיעד #עלינבל #מיליםגבוהות #מיליםעתיקות

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אלֵי קרב = אל הקרב.

אלֵי הוא צורה עתיקה של אל.

כמו: עלֵי נבל = על הנבל.

הצורות אלֵי, עלֵי, הן הצורות הקדומות של אל ועל.

כמו "עדֵי עד" היא צורה עתיקה של עד.

עדֵי עד – עד עד, כלומר אותה המילה בצורות שונות כדי לחזק ולהעצים את האמירה, ומבחינת המשמעות: ה"עד" הראשון הוא "עד" רגיל, וה"עד" השני במשמעות נצח.