על התופעה המוזרה – מדברים בתקשורת בשפה מקצועית שאינה ברורה לצופה.

@yiramne

גא"פ, דא"פ, פח"ע – די לדבר בשפה לא ברורה! #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #קיצורים #ראשיתיבות #רת #קיצןר #קיצורים #שפהלאברורה #צבא #סלנגצבאי #שפתהצבא #גאפ #דאפ #פחע #לזכות #מהצדהשני #מהצדהשניעםגיאזהר #כאן11 #צהל #חוסרהלימה #קהליעד #דיבורברור #שפהבפשוטה #שפהברורה #שפתמומחים #שפהמקצועית

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול: