הסיפור המרתק כיצד שגיאת כתיב עתיקה שינתה את המילה עד ימינו.

@yiramne

משיב/ה ל-@system3232 אוצר בלום – מה זה בלום, והאם יש קשר ל"לבלום"? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #לבלוס #בלס #אטימולוגיה #גיזרון #אוצרבלוס #אוצרבלוס #שגיאתכתיב #שגיאותהכתיב #לשוןחזל #לשוןחכמים #אותיותדומות #סמך #מם

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

אוצר בלום – מה זה "בלום" והאם יש קשר ל"לבלום"?

אוצר בלום הכוונה לדבר יקר בלי שידענו שהוא כזה.

המקור של "אוצר בלום" הוא במשנה, שם מופיע: ר' עקיבא אוצר בלום.

אבל כנראה המקור הוא אוצר  בלוס (בסמ"ך), ורק בגלל הדמיון הגרפי של סמ"ך למ"ם, החלו להעתיק בטעות בלום במקום בלוס.

מה זה בלוס? בלוס = מעורבב, מגוון. עיסה בלוסה = עיסה מעורבבת, יש בה כל מיני רכיבים ולא רק קמח.

כשכתוב: רבי עקיבא אוצר בלוס – הכוונה אוצר מעורב, כלומר הוא למד ממקורות שונים ולכן אוצר הידע שלו היה מעורבב מסוגים שונים.

נסכם:

המקור הוא אוצר בלוס שהפך לאוצר בלום בגלל הדמיון של סמ"ך למ"ם, ולכן אין קשר ל"לבלום".