שלוש דעות מעניינות על מקור המילה במשמעות ימינו – לאכול בזלילה.

@yiramne

לבלוס – מה מקור המילה? #לומדים_עם_טיקטוק #לומדיםעםטיקטוק #לשון #עברית #לבלוס #בלס #סלנג #עגה #בליסה #לזולל #אוכל #לאכול #אטימולוגיה #גיזרון #הלחם #הלחםמילים #בולמוס #בלע #לעס #בולסשקמים @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו

תמלול:

לבלוס – מה מקור המילה הזו?

לפי דעה אחת לבלוס מהשורש ב-ל-ס שמופיע במקרא ומשמעותו המשוערת היא יצירת חריצים בפרי כדי לזרז את הבשלתו. ומכאן בסלנג – לאכול בזלילה. הבעיה בדעה הזו שלא סביר שהמקור הוא מילה שמופיעה פעם אחת במקרא ולא ברור בדיוק מה משמעותה.

לפי דעה אחרת בלס הוא הלחם: בלע+בולמוס. הבעיה בדעה הזו שהמיה בולמוס היא מילה גבוהה ולא סביר ששיבצו אותה בהלחם של שתי מילים.

לפי דעה אחרת, והיא הַסבירה יותר, בלס הוא הלחם של: בלע+לעס.