נוה דרומי במניפסט על הרס העברית בפיה של מרב מיכאלי.

@yiramne

מרב מיכאלי הרסה את השפה העברית – מסכימים.ות? #לומדיםעםטיקטוק #לומדים_עם_טיקטוק #לשון #עברית #מרבמיכאלי #מירבמיכאלי #השפההמגדרית #כתיבמגדרי #כתיבה #כתיבהרבמגדרית #נקודה #נוהדרומי #נווהדרומי #סקר #מהאתםחושבים? #מסכימים? #הפטריוטים #ערוץ14 @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו @ירעם נתניהו

♬ צליל מקורי – ירעם נתניהו